Startsida  |  Om företaget  |  DQE Värdegrund  |  Tjänster  |  ISO 9000/14000  |  Länkar  |  Kontakt

Om företaget

Företaget startades upp 2001 av ägaren Nils-Gunnar Danielsson. Mellan åren 2001 och 2003 drevs det som enskild firma för att under 2004 ombildas till AB.

Nils-Gunnar äger och driver företaget som har ett brett kontaktnät med andra konsulter. Ibland sker samverkan med lämpliga medkonsulter.

Vår kundkrets finns i första hand inom industrin, men även inom vården både kommuner och landsting. Arbetsområdet är inte begränsat, utan upptagningsområdet brukar vara från Malmö i söder till Göteborg i väster, Stockholm i öster och Karlskrona i sydöstra hörnet.

Nils-Gunnar har mer än 20 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom industrin. Han är auktoriserad att utföra kvalitets- och miljörevision enligt ISO9000/14000. Han anlitas också som projektledare och konsult vid införande av kvalitets- och miljöledningssystem. Nils-Gunnar har en gedigen yrkesbakgrund som produktionschef och kvalitetsansvarig inom industri och förvaltning. Läs hans CV.

Vi har certifiering för följande:

* ISO9001:2000 Lead Auditor IRCA
* SIQ Examinator
* Environmental Management System Auditor IRCA

DQE Sweden AB arbetar i hela Sverige och internationellt.