Startsida  |  Om företaget  |  DQE Värdegrund  |  Tjänster  |  ISO 9000/14000  |  Länkar  |  Kontakt

Tjänster

DQE Sweden AB antar följande uppdrag:

* Revisionsuppdrag utifrån standarder ISO 9001:2000, ISO 14001:2004

* Uppbyggnad och implementering utav kvalitets- och miljöledningssystem (ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 och OSHAS 18001).

* Verksamhetsanalys och Gapanalys

* Projektledning

* Utbildningar i ovanstående områden

* Systematisk arbetsmiljöarbete

Vi är specialister på uppbyggnad av verksamhetssystem och utbildningar i kvalitets- och miljöförståelse.