Startsida  |  Om företaget  |  DQE Värdegrund  |  Tjänster  |  ISO 9000/14000  |  Länkar  |  Kontakt

ISO 9000/14000

Vad är ett ledningssystem för kvalitet och miljö ?

Ett ledningssystem för kvalitet och miljö är ett integrerat verksamhetssystem för företag och organisationer som vill bedriva ett effektivt kvalitets- och miljöarbete. Stora likheter finns mellan kvalitetsarbetet inom ISO 9000 och miljöarbetet inom ISO 14000. Det handlar om liknande strukturer, rutiner och tankesätt.

ISO 9001:2000 är en internationell standard för kvalitetsledning. Den bygger
på de åtta ledningsprinciperna:

* Kundfokus
* Ledarskap
* Medarbetarnas engagemang
* Processorientering
* Systematik för ledningen
* Ständig förbättring
* Faktabaserade beslut
* Ömsesidiga relationer med externa parter

ISO 14001 är en internationell standard för företagets miljöledning med följande struktur och rubriker:

* Upprätta en miljöpolicy

* Planera verksamheten
- Miljöaspekter
– Lagar och andra krav
- Miljömål
– Miljöledningsprogram

* Införa och driva
– Organisationsstruktur och ansvar
- Utbildning, medvetenhet och kompetens
– Kommunikation
- Dokumentation
– Dokumentationsstyrning
- Verksamhetsstyrning
– Nödlägesberedskap

* Följa upp och kontrollera arbetet
– Övervakning och mätning
- Avvikelser och korrigerande åtgärder
– Redovisande dokument
- Revision av miljöledningssystemet

* Åtgärda och ständigt förbättra arbetet

Vår konsultroll

Vi utbildar er personal, informerar om kraven och vad de innebär för er och ert företag, studerar och utvärdera verksamheten, påtalar brister som måste åtgärdas. Dessutom stödjer vi er i utarbetandet och dokumenteringen av erforderliga rutiner samt bistår vid införandet och skapandet av kvalitets- och miljöledningssystemet.